Yoga San Marino

San Marino (dal 16 Settembre)

Palestra Energia, Str. Bulumina, 3, San Marino (RSM)

Martedì ore 16.45 – 17.45 vinyasa yoga/poweryoga (M. Simone Faedi)

Giovedì ore 16.45 – 17.45 vinyasa yoga/poweryoga (M. Simone Faedi)